Navigace: Mediační centrum Brno, z.s.

Vítáme Vás na internetových stránkách Mediačního centra

 

Vítáme Vás na internetových stránkách Mediačního centra, o.s.

Mediační centrum, o.s. je nezisková organizace, jejímž cílem je učinit techniku mediace (jako alternativní možnost řešení sporů a náročných životních situací formou vyjednávání za přítomnosti nezávislého odborníka na vyjednávání) dobře dostupnou všem lidem, kteří o ni budou mít zájem, a to místně, časově i ekonomicky (za jedno dvouhodinové mediační sezení je poplatek celkem 800 Kč).

Podrobněji se o Mediačním centru jako organizaci, technice mediace, podmínkách, za kterých je možné a smysluplné ji realizovat a další podrobnosti, o tom, co Vám může mediace přinést, se dočtete uvnitř tohoto internetového prostoru.

Všechny potřebné informace zde najdou jak zájemci o využití služby mediace, tak i odborníci v pomáhajících profesích či všichni ostatní, které myšlenka mediace zaujala.

Mediační centrum, o.s. sídlí a působí v Brně. Jeho služby a pomoc jsou tak relativně dobře dostupné obyvatelům celého jihomoravského regionu.

Za pomoc a podporu naší činnosti děkujeme všem našich sponzorům a donátorům, které Vám na našich stránkách také rádi představujeme.

Přejeme Vám příjemné přebývání na internetových stránkách Mediačního centra, o.s. a užitek jak z jejich pročítání, tak i z případné účasti v mediačním procesu.

Za Mediační centrum,

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
předsedkyně správní rady o.s. Mediační centrum

Aktuálně

Informace
Kontakty

Mediační centrum  z. s.
Vránova 44
621 00 Brno                  

(adresa slouží pouze pro doručování korespondence a evidenci sídla organizace)

www.mediace-brno.cz

T: 605 013 107
M: info@mediace-brno.cz
IČO: 22735194

Datová schránka: ths9pua

 

Mediaci je možné objednat a Mediační centrum je možné oslovit na uvedeném kontaktním telefonu nebo e-mailu.

Podporují nás

Právnické osoby:

- Herbert & Theodor, s.r.o. (grafika - tisk - web) www.ht.cz

- INTERNET CZ, a.s., www.forpsi.com

- VIZUS.CZ s.r.o.,

- Občanská poradna Brno www.poradna-brno.eu

 

 

Za podporu děkujeme! Velmi si jí vážíme a je pro naši činnost velmi důležitá.