Navigace: Vzdělávání

Vzdělávací aktivity Mediačního centra, z.s. 

 

Mediační centrum, z.s. se věnuje vzdělávacím aktivitám od počátku své existence, tedy přes 10 let. Poskytuje vzdělávání z oblasti mediace a příbuzných témat buď na klíč podle zájmu zadavatele/objednavatele, nebo vypisuje otevřené kurzy pro širokou odbornou veřejnost. 

 

 

Aktuální nabídka kurzů realizovaných Mediačním centrem, z.s. pro období léto - podzim 2019: 

 

 

Mediace - způsob řešení konfliktu

Termín:                  29. - 30. 08. 2019 (čtvrtek + pátek)

Místo konání:         Brno

Lektoři:                   PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Cena:                  2.450,- Kč   

 

Pozvánka na kurz:   Pozvánka_mediace1.pdf (dokument Adobe PDF)Pozvánka_mediace1.pdf

Přihláška na kurz:     Přihláška_Mediace1.docx (dokument MS Word)Přihláška_Mediace1.docx

 

Mediace v praxi

Termín:                  26. - 27. 09. 2019 (čtvrtek + pátek)

Místo konání:         Brno

Lektoři:                   PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Cena:                  2.450,- Kč   

 

Pozvánka na kurz:   Pozvánka_mediace2.pdf (dokument Adobe PDF)Pozvánka_mediace2.pdf

Přihláška na kurz:      Přihláška_Mediace2.docx (dokument MS Word)Přihláška_Mediace2.docx

 

 

Způsob přihlašování: vyplněné přihlášky ve formátu *.doc zašlete, prosíme, na e-mailovou adresu Mediačního centra info@mediace-brno.cz Mailem Vám nazpět potvrdíme přijetí přihlášky a touto cestou Vám také budeme posílat další organizační informace k realizaci vypsaných kurzů.

 

 

 

---

Kurz "Mediace - způsob řešení konfliktu" je určen pomáhajícím profesionálům, kteří se zajímají o techniku mediace a chtěli by tento nástroj či její prvky a inspirace používat ve své profesní praxi. Kurz nabízí témata vstupu do procesu mediace, úskalí mediačního procesu, právní aspekty mediace, vytváření dohody, praktický nácvik a osvojování mediačních dovedností.

Kurz vedou lektoři PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. a Mgr. Ladislav Ptáček. Kurz má časovou dotaci 16 výukových hodin a je akreditován MPSV (reg. č. A2019/0409-SP/PC). 

 

Kurz "Mediace v praxi" je dvoudenní 16hodinový rozšiřující kurz (navazuje na kurz "Mediace - způsob řešení konfliktu"). Je určen absolventům tohoto kurzu nebo těm, kteří o mediaci mají širší povědomí. Účastníci získají hlubší informace o jednotlivých fázích mediace, práci s jednotlivými fázemi procesu a přechodu mezi nimi. Součástí témat jsou také otázky etiky, práce pod supervizí, apod. Kurz nabízí přehledné seznámení s několika mediačními styly, které jsou u nás v současné době používány.  

Kurz vedou lektoři PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. a Mgr. Ladislav Ptáček. Kurz má časovou dotaci 16 výukových hodin a je akreditován MPSV (reg. č. 2016/0783-PC/SP/VP/PP). 

 

 

Kurzy realizované v minulosti:

15. - 16. 4. 2015        Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů   

22. - 23. 11. 2014      Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů   

9. - 10. 6. 2014          Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů   

16. - 17. 5. 2014        Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů   

22. - 23. 11. 2013      Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů   

11. - 12. 11. 2013      Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů   

29. 08. 2013              Brno       Právní minimum pro pedagogy

15. - 16. 11. 2012      Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů  

18. - 19. 6. 2012        Brno       Mediace - způsob řešení konfliktů  

Informace
Kontakty

Mediační centrum  z. s.
Vránova 44
621 00 Brno                  

(adresa slouží pouze pro doručování korespondence a evidenci sídla organizace)

www.mediace-brno.cz

T: 605 013 107
M: info@mediace-brno.cz
IČO: 22735194

Datová schránka: ths9pua

 

Mediaci je možné objednat a Mediační centrum je možné oslovit na uvedeném kontaktním telefonu nebo e-mailu.

Podporují nás

Právnické osoby:

- Herbert & Theodor, s.r.o. (grafika - tisk - web) www.ht.cz

- INTERNET CZ, a.s., www.forpsi.com

- VIZUS.CZ s.r.o.,

- Občanská poradna Brno www.poradna-brno.eu

 

 

Za podporu děkujeme! Velmi si jí vážíme a je pro naši činnost velmi důležitá.