Navigace: Kdo jsme

Kdo jsme

...aneb Historie Mediačního centra, z.s.

 

Mediační centrum, z.s. je zájmovým a neziskovým sdružením fyzických osob, které se spojily za účelem naplnění následujícího poslání:

- praktikovat mediaci jako způsob řešení konfliktů

- šířit myšlenku mediace, zejména prostřednictvím poskytování informací o tomt způsobu řešení konfliktů a vzděláváním v této oblasti

- spolupracovat s dalšími organizacemi a institucemi v této oblasti

- poskytovat supervizi v oblasti mediace

 

Sdružení Mediační centrum, z.s. vzniklo v květnu 2008, zakládajícími členy byli mimo jiné členové Asociace mediátorů České republiky, akreditovaní mediátoři a  akreditovaní lektoři mediace.

V současné době se věnuje praktickému poskytování mediace především v oblasti rodinné problematiky a připravuje vzdělávací programy s touto problematikou pro pomáhající profesionály.

Informace
Kontakty

Mediační centrum  z. s.
Vránova 44
621 00 Brno                  

(adresa slouží pouze pro doručování korespondence a evidenci sídla organizace)

www.mediace-brno.cz

T: 605 013 107
M: info@mediace-brno.cz
IČO: 22735194

Datová schránka: ths9pua

 

Mediaci je možné objednat a Mediační centrum je možné oslovit na uvedeném kontaktním telefonu nebo e-mailu.

Podporují nás

Právnické osoby:

- Herbert & Theodor, s.r.o. (grafika - tisk - web) www.ht.cz

- INTERNET CZ, a.s., www.forpsi.com

- VIZUS.CZ s.r.o.,

- Občanská poradna Brno www.poradna-brno.eu

 

 

Za podporu děkujeme! Velmi si jí vážíme a je pro naši činnost velmi důležitá.